Szczegóły

Tytuł artykułu

Application of plasma-sprayed coatings in heat absorption by radiated walls<br>Zastosowanie plazmowo natryskiowanych powłok w wymianie ciepła przez promieniowanie

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2011

Numer

No 3 - 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X
×