Details

Title

Nuclear power plant as a source of electrical energy and heat<br>Wykorzystanie elektrowni jądrowej jako źródła energii elektrycznej i cieplnej

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2011

Numer

No 3 - 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X
×