Szczegóły

Tytuł artykułu

Stan i perspektywy rozwoju układów gazowo-parowych<br>Status and developement perspectives of combined cycle plants

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X
×