Szczegóły

Tytuł artykułu

Technical and economical analysis of exploitation of gas fired small scale combined heat and power systems in Poland<br>Analiza uwarunkowań techniczno-ekonomicznych budowy gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy w Polsce

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X
×