Details

Title

Use of gas in distributed sources in extensive heating systems<br>Wykorzystanie gazu w źródłach rozproszonych w dużych systemach ciepłowniczych

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2012

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X
×