Szczegóły

Tytuł artykułu

Natural gas in Poland and the European Union<br>Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X
×