Szczegóły

Tytuł artykułu

350 lat polskiej prasy. Konferencja naukowa Instytutu Dziennikarstwa UW, Instytutu Badań Literackich PAN i I I nstytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW (Warszawa, 16–17 VI 2011)

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×