Szczegóły

Tytuł artykułu

Problematyka prasoznawcza na XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku” (Kraków, 15–16 XI 2011)

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 1509-1074

×