Szczegóły

Tytuł artykułu

Thermodynamic evaluation of a combined heat and power plant with carbon dioxide capture installation integrated with a gas turbine<br>Ocena termodynamiczna bloku elektrociepłowni współpracującej z instalacją wychwytu dwutlenku węgla przy jej integracji z turbiną gazową

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X
×