Szczegóły

Tytuł artykułu

Charakterystyka pomiarowa kotła na biomasę chłodzonego olejem w instalacji ORC<br>Experimental investigation of the biomass boiler cooled with thermal oil in ORC installation

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X
×