Szczegóły

Tytuł artykułu

Urszula Kolberová, „Głos Ludu” — gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu. Zarys problematyki

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×