Szczegóły

Tytuł artykułu

Modelling of platen superheaters in a circulating fluidized bed boiler at different loads<br>Modelowanie grodziowych przegrzewaczy pary dla różnych obciążeń w kotle z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X
×