Szczegóły

Tytuł artykułu

The theoretical model of the transient behaviour for the micro combined heat and power organic Rankine cycle<br>Teoretyczny model ciągły dla obiegu kogeneracyjnego ORC

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X
×