Szczegóły

Tytuł artykułu

Selected design and construction aspects of supercritical steam generators for high temperature reactors<br>Wybrane zagadnienia konstrukcji i projektowania wytwornic pary o parametrach nadkrytycznych współpracujących z reaktorami wysokotemperaturowymi

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X
×