Szczegóły

Tytuł artykułu

An analysis of the phenomena accompanying an uncontrolled leakage of CO2 from a damaged pipeline<br>Analiza zjawisk przy niekontrolowanym wycieku CO2 z uszkodzonego gazociągu

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X
×