Szczegóły

Tytuł artykułu

Ocena wpływu kształtu dyszy ssącej na energochłonność podciśniowego transportu pneumatycznego<br>Assessment of the impact of the suction nozzle shape on the energy consumption of the pneumatic vacuum conveying

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X
×