Szczegóły

Tytuł artykułu

Poprawa efektywności energetycznej w układzie potrzeb własnych bloku energetycznego dużej mocy<br>Improvement of energy efficiency in auxiliaries of large power unit

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X
×