Details

Title

Recenzja książki: Ewa Gruszczyńska: Dawne polskie przekłady prasowe: informacja — perswazja — manipulacja (Warszawa 2012) / A Review: Ewa Gruszczyńska: Polish Historic Press Translations: Information — Persuasion — Manipulation (Warsaw 2012)

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2013

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identifier

ISSN 1509-1074
×