Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja książki: Ewa Gruszczyńska: Dawne polskie przekłady prasowe: informacja — perswazja — manipulacja (Warszawa 2012) / A Review: Ewa Gruszczyńska: Polish Historic Press Translations: Information — Persuasion — Manipulation (Warsaw 2012)

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×