Szczegóły

Tytuł artykułu

Metoda projektowania komór ssawnych pomp o osi pionowej<br>Suction intakes — the design method for vertical axial-flow pumps

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X
×