Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja: Stanisław Milewski, Adam Redzik: Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku (Warszawa 2011) / A review: Stanisław Milewski, Adam Redzik: Themis and Pheme; The Legal Press in Poland until 1939 (Warsaw 2011)

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×