Szczegóły

Tytuł artykułu

Probabilistic methods in the reliability assessment of power units<br>Metody probabilistyczne w ocenie niezawodności bloków energetycznych

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2012

Numer

No 3 - 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X
×