Details

Title

Probabilistic methods in the reliability assessment of power units<br>Metody probabilistyczne w ocenie niezawodności bloków energetycznych

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2012

Numer

No 3 - 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X
×