Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja: Prasa sądecka od zarania do dziś 1891–2011 pod red. Bolesława Farona, współpraca Agnieszka Ogonowska (Kraków 2012) / A review: The Press in Nowy Sącz from Its Beginnings in 1891 until 2011. Ed. Bolesław Faron with the collaboration of Agnieszka Ogonowska (Cracow 2011)

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×