Szczegóły

Tytuł artykułu

Comparative analyses of systems with vapour compressor heat pumps and ground heat exchangers<br>Analizy porównawcze układów z parowymi sprężarkowymi pompami grzejnymi i z gruntowymi wymiennikami ciepła

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2012

Numer

No 3 - 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X
×