Szczegóły

Tytuł artykułu

The characteristics of the possibility of the use of polymer membranes in production of oxygen for energy processes<br>Charakterystyka możliwości wykorzystania membran polimerowych do produkcji tlenu dla procesów energetycznych

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2012

Numer

No 3 - 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X
×