Szczegóły

Tytuł artykułu

Exemplary application of energy substitution efficiency and marginal cost analysis<br>Przykładowe zastosowanie analizy efektywności substytucji energii i kosztów granicznych

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2012

Numer

No 3 - 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X
×