Szczegóły

Tytuł artykułu

Application of fault tree analysis in the maintenance intervals planning for power unit systems<br>Zastosowanie analizy drzewa uszkodzeń w planowaniu okresów międzyremontowych układów bloku energetycznego

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2012

Numer

No 3 - 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X

×