Szczegóły

Tytuł artykułu

Modelling and analysis of the CO2 processing instalation using physical separation in a supercritical 460 MW coal unit working in oxycombustion technology<br>Modelowanie i analiza układu kondycjonowania CO2 metodą separacji fizycznej w nadkrytycznym bloku węglowym o mocy 460 MW pracującym w technologii oxy-spalania

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2012

Numer

No 3 - 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X
×