Details

Title

Recenzja: „Zeszyty Prasoznawcze” Rocznik 54 (2011), nr 1/2, 3/4 / A review: „Zeszyty Prasoznawcze” Vol. 54 (2011), nr 1/2, 3/4

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2013

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identifier

ISSN 1509-1074
×