Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja: „Media i Medioznawstwo” 2011, nr 2 / A review: „Media i Medioznawstwo” 2011, no. 2

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×