Szczegóły

Tytuł artykułu

Regulacja wydajności urządzeń potrzeb własnych elektrowni cieplnychasynchronicznymi napędami falownikowymi średniego napięciaVariable speed drives with frequency converters in thermal power plant auxiliaries

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2013

Numer

No 1-2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X
×