Szczegóły

Tytuł artykułu

Międzynarodowa konferencja naukowa „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie (Lublin, 9–10 października 2012 r.) / The Library, the Book, Information and the Internet 2012’, Institute of Librarianship and Scientifi c Information of the Maria Curie Skłodowska University in Lublin (Lublin, 9–10 October 2012)

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×