Szczegóły

Tytuł artykułu

Wykorzystanie ciepła ze spalin wylotowych z kotła w bloku energetycznymklasy 900 MWThe use of heat recovered from boiler flue gases in a 900 MW class power plant

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2013

Numer

No 1-2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X
×