Szczegóły

Tytuł artykułu

Analiza obciążeń cieplnych podczas rozruchu nadkrytycznych turbinparowych z chłodzeniem zewnętrznymAnalysis of thermal loads during start-up in supercritical steam turbines withexternal cooling

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2013

Numer

No 1-2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X
×