Szczegóły

Tytuł artykułu

Kraj i emigracja na łamach „Konturów”— młodzieżowej kolumny w „DziennikuPolskim i Dzienniku Żołnierza”(1957–1960)

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×