Szczegóły

Tytuł artykułu

Ostatni rok Jubileuszu Tysiąclecia PaństwaPolskiego (1966) na łamach kieleckiego„Magazynu” „Słowa Ludu”

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×