Szczegóły

Tytuł artykułu

Renata Piasecka-StrzelecPolskie agencje prasowe w latach1944–1972. Upowszechnianiei reglamentacja informacji, działalnośćpropagandowa

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×