Szczegóły

Tytuł artykułu

Problematyka prasoznawcza na IIIOgólnopolskiej Konferencji Naukowej„Niewygodne dla władzy. Ograniczaniewolności słowa na ziemiach polskich odwieku XIX do czasów współczesnych”(Toruń, 8–9 listopada 2012)

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ

Kronika/ Chronicle

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×