Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja książki: Historia prasy i bibliografie. Tom studiów pod red. Urszuli Jakubowskiej, Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 2013, ss.135 + 1 CD-ROM.

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×