Szczegóły

Tytuł artykułu

Budapeszteńskie „Wieści Polskie” (1939-1944): główny periodyk polskiego wojennego uchodźstwa na Węgrzech Część 2: Czas poszukiwań – redakcja Józefa Winiewicza (styczeń – czerwiec 1940)

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×