Details

Title

Periodyki Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w latach 1985–2013

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2014

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1509-1074
×