Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja książki: Wiesław Adam Koński: Dwa wieki prasy płockiej. T. 1, 1810-1945, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2012, 210 s.

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×