Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja książki: Magdalena Przybysz-Stawska, Książka na łamach wybranych czasopism w Polsce u progu XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 720 + płyta CD

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×