Details

Title

Teatr wojenny w gazetach rękopiśmiennych czasów saskich

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2014

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1509-1074
×