Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja książki: Andrzej Kansy: Na marginesie swobody. „Notatki Płockie” (1956–2011) - historia i polityka, Polska Akademia Nauk — Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, Warszawa 2012, ss. 312

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×