Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja książki: Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 1945–2012, red. naukowa Andrzej Buck, Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Wydawnictwo Pro Libris Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida, Zielona Góra 2013, ss. 445

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×