Szczegóły

Tytuł artykułu

Jerzy Leonard Myśliński — uczony i nauczyciel akademicki, historyk mediów polskich — osiemdziesiąta rocznica urodzin

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×