Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja: „Media i Medioznawstwo”. Kwartalnik Naukowy 2013, nr 2 (10/III)

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ

Przeglądy Recenzje Reviews And Criticism I/

Identyfikator

ISSN 1509-1074

×