Szczegóły

Tytuł artykułu

Budapeszteńskie „Wieści Polskie”(1939–1944): główny periodyk polskiegowojennego uchodźstwa na Węgrzech.Część 3: Czas stabilizacji i rozwoju— redakcja Zbigniewa Kościuszki(czerwiec 1940 — marzec 1944)

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×